Aktuality

Pomalu dobíhají kluby prvního pololetí roku 2019. Už jen pár setkání. Než vyrazíte, kontaktujte mne, zda se ještě klub koná.

O Velikonocích se žádná klubová setkání nekonají. Necháme se raději jemně omladit čerstvým vrbovým proutkem a jarní přírodou.

Je tu podzim v plném proudu a my se opět scházíme každé pondělí v Toulcově dvoře.

Školní rok se přehoupl do své poslední čtvrtiny a my úspěšně ukončili druhý běh klubu v písnickém Klubu Junior. Začneme opět v září, protože účastnice se již rozběhly zkrášlovat také vlastní zahrádky. Dovedností již mají dost, tak po krásném dni venku mohou věnovat chvilku sobě i samy doma.

Právě jsem dojednala nové místo a čas pro setkávání v rámci Klubu Xany Bati v Praze.