O klubech KXB - Koncepce Xany Bati

Podoba lekcí a jejich organizace

Kluby Koncepce fyziologického modelování a omlazování obličeje a těla podle Xany Bati jsou pravidelné lekce, na kterých jsou postupně předávány, vysvětlovány a především opakovaně prakticky procvičovány jednotlivé techniky Koncepce (viz Koncepce Xany Bati) jako jsou Uvolňující cviky, Práce s obalem těla, Pohybová inteligence, Lymfatická masáž, Baňkování obličeje a těla, Tejpování, Plastická myokorekce, Biolifting bříška atd.


Jak lekce vypadají

Jednotlivé lekce trvají 1,5 hodiny (90 minut) a konají se pravidelně každý týden s výjimkou školních prázdnin obvykle v blocích po 10 lekcích.

Na lekcích je navozována přátelská intimní atmosféra, která podpořena šálkem dobrého čaje. Zpomalíme, myslíme na sebe. Sdílíme. Odcházíme uvolněné, protažené a nezpocené.

Cílem lekcí není pouze předat informace (jako na seminářích). Cviky a techniky se stále opakují a trénují, až se stanou součástí každodenního života.

Klubové lekce jsou vhodné především pro ty, co upřednostňují práci ve skupině, rádi se setkávají s druhými a jsou otevření novým myšlenkám. Pokud účastníci kurzů navážou i samostatnou prací doma, k čemuž jsou jim poskytovány potřebné informace a podněty, výsledky se dostavují rychleji. Není to však podmínkou účasti v klubových setkáních.

Každá skupina se postupně vyvíjí a posouvá, jak se jednotlivé prvky koncepce probírají a procvičují. Pro začátečníka je tedy velmi vhodné začít včas se zahájením klubu KXB/ bloku, kvůli lepšímu pocitu z hodin.

Lekce je rozdělena do několika částí.

První část je zpravidla věnována nácviku Pohybové inteligence, tj. správné chůzi, sezení, dýchání, stání i ležení atd. Upravíme pohybové stereotypy. Samotné správné dýchání dokáže divy.

Následuje blok Kalibrace těla. Sestava jednoduchých uvolňovacích a protahovacích cviků, kterými vracíme tělo do přirozené gravitační osy. Sestava je obměňována a upravována dle aktuálních potřeb klientů. Zbavujeme se tak různých tělesných deformací, které brání tělu ve správném fungování.

V poslední části lekce se věnujeme vybrané omlazovací technice Koncepce Xany Bati. Při šálku dobrého čaje si vysvětlíme nové prvky nebo techniky a následuje praktický nácvik.

V pokročilých klubech KXB se může struktura měnit a přispůsobovat. Je kladen menší důraz na nácvik Pohybové inteligence, neb tuto již klientky ovládají a více se do hloubky věnujeme konkrétním technikám.

Lekce se vyvíjejí a proměnují podle aktuálních potřeb a priorit klientů. Některé části se za příznivého počasí a podmínek mohou konat i pod širým nebem.

Pomůcky

Zvláštní pomůcky ani speciální vybavení se nevyžadují (s výjimkou technik Baňkování a Reflexní plastika), doporučený je pohodlný oděv, lekci obvykle zvládnete i v džínách. U většiny technik si vystačíme pouze s vlastníma rukama, popř. se starším, měkkým, malým ručníkem. Speciálními pomůckami používanými v Koncepci jsou baňky na vakuovou masáž a dřevěný hřebínek. Speciální pomůcky nejsou zahrnuty v ceně Klubu, ale v případě zájmu zajistím jejich pořízení.

Kde se lekce konají

Koncepce Xany Bati není zvlášť náročná na prostor, klubová setkání se tedy mohou konat i u vás v obýváku. Další info zde nebo kontakt zde.

Podpora trenéra

Každý Klub Xany Bati má svou uzavřenou skupinu na Facebooku (pokud klienti souhlasí) ke sdílení zkušeností a dotazů, zajímavých dokumentů, shrnutí z poslední lekce atd.

Klienti jsou motivováni k praktikování osvojených dovedností. Ve FB skupině po každé lekci sdílím shrnutí cviků a technik, kterými jsme se zabývali, odpovídám na dotazy, vkládám vhodné podklady. Výsledky cvičení jsou viditelné na fotografiích i měřitelné přímo na lekcích (např. délka krku).

Cviky a techniky jsou koncipovány tak, aby byly snadné a maximálně účinné. Mým přáním je, aby klienti mohli praktikovat jednotlivé prvky bez přemýšlení ve volných chvilkách během všedního dne. Během čekání na autobus, cestou na nákup, při vaření, čištění zubů, po koupeli, nebo dokonce i na poradách a schůzích...

Neslibuji zázraky na počkání a ani je nečekejte. S každým praktikováním se však budete cítit lépe. Budu vám podporou.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte mne.