Koncepce Xany Bati

Koncepce Xany Bati zahrnuje následující techniky:

 • Baňkování obličeje
 • Baňkování těla
 • Kalibrace těla
 • Reflexní plastika
 • Tejpování
 • Lymfatická masáž
 • Biolifting bříška
 • Pohybová inteligence
 • Plastická myokorekce
 • Palpace
 • Mutometrické masáže
 • Hloubková mikrokorekce
 • Práce s obalem těla
 • Uvolňující cviky

O autorce

Autorkou Koncepce fyziologického modelování a omlazování obličeje a těla je Xana Bati. Xana pochází z Ukrajiny, nádherné oblasti Zakarpatí, bývalé Podkarpatské Rusi, kde před odjezdem do ČR pracovala jako lektorka na státní univerzitě.

Xana Bati absolvovala mnoho seminářů a kurzů, čerpala informace z knih, skript a odborných publikací. Nejprve z vlastního zájmu a pro svou potřebu skládala dílky mozaiky - obrazu péče o vlastní tělo. Sbírala jednotlivé části Koncepce, které jí připadaly logické, posouvala je za hranice obvyklých postupů až k vlastní tvorbě nových technik. Postupně přibývalo žen, které se uzdravily a omládly podle nově vzniklé metodiky a Xana Bati začala být vyhledávána jako odbornice na estetiku těla a obličeje. Ukončila dosavadní práci manažerky a začátkem roku 2016 začala veřejně prezentovat svou Koncepci.

Koncepce Xany Bati dnes

V současnosti na stránkách  https://xanabati.cz/ naleznete celou řadu možností, jak se technikami koncepce seznámit. Od videí a blogu až po nabídku seminářů, on-line i video kurzů a v současnosti i velmi úspěšnou Školu Koncepce - dlouhodobý on-line studijní program pro ty, kteří se chtějí Koncepci věnovat podrobně. Současně Xana Bati školí nové trenéry, kteří budou myšlenky a techniky Koncepce šířit a předávat dále formou seminářů, klubových setkání atd.

"BĚH ČASU NEZASTAVÍME,

ALE PŘIROZENÉ STÁRNUTÍ

LZE ZPOMALIT A VYLEPŠIT V JAKÉMKOLIV VĚKU


- CHCE TO JEN AKTIVNÍ PŘÍSTUP."